Projekt Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior

Projekt Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior realizowany w Zespole Kształcenia i Wychowania w Szymbarku we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO RYBY 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Program ten został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:
a) racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego;
b) podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb;
c) poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.
Projekt Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior dotyczy wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży z części obszaru objętego działaniem LGR Kaszuby: Szymbarku, Potuł, Wieżycy, Sikorzyna, Kolana, Krzesznej, Czapel, Pierszczewa, Rybaków. Celem działalności koła był monitoring wybranych ekosystemów jezior (głownie pod kątem degradacji i eutrofizacji), podtrzymanie zanikającej tradycji rybackiej, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, turystów i środowisk opiniotwórczych, propagowanie aktywnych form wypoczynku, szeroko pojęta promocja jezior kaszubskich.
Warsztaty nad Jeziorem Kniewo
Kliknij, aby powiekszyć Kniewo to śródleśne jezioro rynnowe w Polsce położone na południowym skraju Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, otoczone wzniesieniami morenowymi Wzgórz Szymbarskich. Nad leśnymi brzegami jeziora znajdują się liczne domki letniskowe. Północnym brzegiem jeziora prowadzi turystyczny Szlak Wzgórz Szymbarskich. Jest to specyficzny ekosystem jeziorny, z w miarę czystą wodą – wskazuje na to obecność rodzimych raków. Las, który je otacza filtruje spływające do niego wody, ogranicza w ten sposób ilość pierwiastków biogennych. Ich nadmiar jest przyczyna eutrofizacji jezior. Kniewo osiąga maksymalna głębokość do 13 m, jego dno ma charakterystyczny uskok w części południowej. Podczas zajęć warsztatowych gimnazjaliści z grupy badawczej Projektu SWKJ pobrali wodę do badań fizykochemicznych, poznali kilka gatunków roślin podwodnych (ramienice, moczarka, rogatek) i strefy brzegowej (trzcina, turzyce, skrzyp bagienny). Zanotowali też zaobserwowane zwierzęta: żaby trawna, moczarowa w formie dorosłej i jako kijanki, pijawki, płoszczyce (zwane skorpionem wodnym), rureczniki i ślimaki wodne. Znaleźli tez w osadach dennych piaskowce ze wapiennymi szczątkami organizmów żyjących w przeszłych epokach: z fragmentami muszli i korali.
(Zdjęcia i tekst: M.Karczewska) Więcej zdjęć...


Gabinet przyrodniczy
Kliknij, aby powiekszyć Po wielu latach obietnic i oczekiwań nareszcie ZKiW w Szymbarku dysponuje gabinetem przyrodniczym z prawdziwego zdarzenia. Mamy przeszklone szafy, gabloty na posiadane eksponaty przyrodnicze, które będziemy stopniowo uzupełniać. Jest miejsce na mikroskopy, odczynniki do badania wody, plansze czy atlasy przyrodnicze. Mamy nowoczesną tablicę multimedialną , rzutnik i podręczną drukarkę. Brakuje nam jeszcze szeregu pomocy naukowych, ale - mamy nadzieję - z czasem je uzyskamy. Wyposażenie sali było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach realizacji projektu "Skupieni Wokół Kaszubskich jezior". Więcej zdjęć...


Warsztaty przyrodnicze w siedzibie KPK
Kliknij, aby powiekszyć Uczniowie pierwszych klas gimnazjalnych uczestniczyli w warsztatowych zajęciach przyrodniczych na temat owadów drapieżnych zorganizowanych przez Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zajęli się w szczególności ważkami. Poznali biologię i zachowanie przedstawicieli tej specyficznej grupy owadów. Współczesne ważki osiągają wielkość do 19 cm, w czasach prehistorycznych wielkość ciała tych największych dochodziła do 43 cm, rozpiętość skrzydeł do 75 cm! U przeciętnego człowieka wiedza o ważkach ogranicza się do zauważenia związku tych owadów z wodą. Nierzadko daje się też słyszeć zdanie o „małych helikopterkach siadających na czubku wędki”. Bardziej zainteresowani miłośnicy natury wspomną o dużych i małych ważkach, o drapieżnym trybie życia, szybkim locie. Dzięki ciekawym opowieściom pana Tomka Kuśnierza nasi gimnazjaliści wiedzą o ważkach dużo więcej. Dziękujemy! Więcej zdjęć...


Szkolne akwarium
Kliknij, aby powiekszyć Mamy je dzięki udziałowi w projekcie realizowanym we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko - Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi PO RYBY 2007-2013 "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013". Nasz projekt nosi nazwę "Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior".
Więcej zdjęć...


Zajęcia przyrodnicze w Stacji Limnologicznej w Borucinie
Kliknij, aby powiekszyć Stacja w Borucinie istnieje od 1959 roku jako terenowa placówka badawczo-dydaktyczna kierunku geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nasi uczniowie (II klasa gimnazjum) w Stacji zapoznali się z problematyką limnologiczną – badaniami, których celem jest rozpoznanie współczesnych, naturalnych i antropogenicznych (w tym rybactwa), przemian ekosystemów jeziornych oraz sformułowanie przyrodniczych podstaw niezbędnej ochrony. Badania terenowe obejmują ponad 150 jezior Pojezierza Pomorskiego. Integralną część Stacji stanowi ogródek meteorologiczny, w którym prowadzone są codzienne pomiary standardowych parametrów meteorologicznych. Stacja włączona jest do sieci obserwacyjnej ImiGW, między innymi jako jedyny na Pojezierzu Pomorskim posterunek pomiarów parowania z wolnej powierzchni wody. Prowadzący zajęcia, pan Edmund Ulenberg w ciekawy i zajmujący sposób przedstawił nam ważniejsze przyrządy meteorologiczne i opowiedział o pracy Stacji. Zajęcia zorganizowano przy pomocy OEE w Szymbarku w ramach realizowanego projektu Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior.
(Tekst i zdjęcia: M. Karczewska) Więcej zdjęć...


Śródpolne zbiorniki wodne
Kliknij, aby powiekszyć Śródpolne zbiorniki wodne są stałym i ważnym elementem przyrody naszej okolicy. Grupa młodych badaczy z klasy Ib gimnazjum (w ramach realizowanego projektu Skupieni Wokół Kaszubskich Jezior) pod kierunkiem pani Małgorzaty Łukaszewicz - Gniotyńskiej badała parametry fizyko - chemiczne wody w takich zbiornikach. Interesowały nas też rośliny i zwierzęta - mieszkańcy oczek wodnych. Porównaliśmy w ten sposób trzy typy zbiorników: typowo torfowiskowy, w zadrzewieniu leśnym i polny. Zajęcia zorganizowano przy pomocy OEE w Szymbarku. Dziękujemy.
(Tekst i zdjęcia: M. Karczewska) Więcej zdjęć...


V Wiosenne Warsztaty Przyrodnicze w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Szymbarku
Kliknij, aby powiekszyć 20 kwietnia klasy Vb, IIa, IIb i IIIa szkoły podstawowej uczestniczyły w kolejnych Wiosennych Warsztatach Przyrodniczych w OEE w Szymbarku. "Wiosna w świecie ptaków" i "Wiosna w lesie i na łące" były tematami przewodnimi tegorocznych spotkań. Zajęcie plenerowe poprzedził konkurs na przebranie za wiosenny kwiat. Dzieci z Szymbarku otrzymały atrakcyjne nagrody za punktowane miejsca: Sandra Las z Vb za zajęcie I miejsca (ex aequo), Martyna Tusk za zajęcie III miejsca (również ex aequo). Były też wyróżnienia dla Julii Stenka, Marleny Wysieckiej, Weroniki Bertling, Ewy Reglińskiej, Amelii Szulist, Marka Szwichtenberga, Kornelii Benke, Dominiki Górnej. Gratulujemy! Atrakcją spotkania przyrodniczego było przedstawienie przygotowane przez pracowników i wykładowców OEE w Szymbarku na temat gatunków raków występujących na naszym terenie zwieńczone wspólnym wykonaniem piosenki do tekstu wiersza Jana Brzechwy "Ryby, żaby i raki". Dziękujemy organizatorom za ciekawe zajęcia przyrodnicze.
(Tekst i zdjęcia M. Karczewska) Więcej zdjęć...