Dzień Kaszubskiej Żaby


Wielki finał zadania "Dzień Kaszubskiej Żaby – działania edukacyjne na temat małej retencji"
Kliknij, aby powiekszyć Młodzież z klasy IIIA Gimnazjum w Szymbarku brała udział w zajęciach terenowych oraz warsztatach i ćwiczeniach z zakresy ekologii, roślinności i mieszkańców kaszubskich torfowisk. Na zakończenie projektu odbył się Dzień Kaszubskiej Żaby - wielka impreza dla wszystkich uczniów połączona z konkursami i zabawami. W trzech grupach wiekowych rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Kliknij, aby powiekszyć Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Najmłodsi brali też udział w konkursie na najlepsze przebranie za Żabę. Podczas Dnia Żaby przedstawiciel ze strony Kaszubskiego Instytutu Rozwoju p. Sylwia Gliniecka przekazała na ręce dyrekcji zakupione w ramach zadania pomoce: Kliknij, aby powiekszyć walizki Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i pH gleb, mikroskopy, lornetki, pojemniki do obserwacji owadów, plansze edukacyjne, gry planszowe. Dzięki temu uczniowie będą mogli dalej pogłębiać wiedzę z zakresu przyrody. Podczas imprezy było dużo dobrej zabawy. Wszyscy uczniowie otrzymali upominki i poczęstunek. Wszędzie rozlegało się radosne kumkanie. Dziękujemy uczniom klasy IIIA gimnazjum oraz opiekunom: Kliknij, aby powiekszyć wychowawcy p. Mirosławie Hewelt i p. Honoracie Bobrowskiej za pomysły i zaangażowanie. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z imprezy. Projekt został dofinansowany w ramach programu: "Po stronie natury", którego partnerami są: Żywiec Zdrój S.A., Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA. Więcej zdjęć...


Zajęcia z projektu "Dzień Kaszubskiej Żaby - działania edukacyjne na temat małej retencji"
Kliknij, aby powiekszyć Młodzież z klasy IIIA Gimnazjum w Szymbarku bierze udział w zajęciach w ramach zadania "Dzień Kaszubskiej Żaby - działania edukacyjne na temat małej retencji" dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu grantowego pn."Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury Edycja 2017". Młodzież poznała zasady działania i budowy oczyszczalni ścieków na wykładzie, w nawiązaniu do procesów zachodzących w przyrodzie czyli samooczyszczania się wody. W kolejnym etapie edukacji na zajęciach uczniowie przebadali próbki z czterech źródeł:
Kliknij, aby powiekszyć 1)wody pobranej z jednego z torfowisk przejściowych, na którym odbyły się zajęcia terenowe,
2) wody z błotka śródleśnego - dawnego miejsca wydobycia torfu
3) dużego jeziora polodowcowego - Dobrogoszcz
4) wody z wodociągu
Kliknij, aby powiekszyć Dzięki zakupionym pomocom do zajęć: Walizki Ekobadacza do obserwacji oraz badania wód i pH gleby przeprowadzono analizę z zastosowaniem testów kolorystycznych określających zawartość azotynów, azotanów, fosforanów, amoniaku, pH badanej wody oraz pomiar temperatury danych próbek. Wyniki nie zaskoczyły uczniów, tylko potwierdziły zdobyte już wcześniej informacje jak np. woda z torfowiska okazała się kwaśna i analiza potwierdziła obecność amoniaku, a w wodzie z dużego jeziora znalazły się azotany. Kliknij, aby powiekszyć Uczniów czeka jeszcze przygotowanie Dnia Kaszubskiej Żaby dla pozostałych dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku. Projekt został dofinansowany w ramach programu "Po stronie natury", którego partnerami są: Żywiec Zdrój S.A., Lasy Państwowe, PTTK, Fundacja Ekologiczna ARKA. Więcej zdjęć...


Konkurs dla dzieci na Dzień Kaszubskiej Żaby!
Pobierz plikKonkurs dla dzieci na Dzień Kaszubskiej Żaby!


Dzień Kaszubskiej Żaby - III wyjście
Kliknij, aby powiekszyć Trzecie wyjścia w dniu 18 października rozpoczęło się w Kłobuczynie, dokąd udaliśmy się szkolnym autobusem. Na miejscu czekał już Pan Piotr Kowalewski. Trasa prowadziła przez leśne ostępy w kierunku Sikorzyna. Pierwszy przystanek - powtórzenie wiadomości sprzed tygodnia. Drugi przystanek przy Trzech Klonach, krótki wykład jak powstały błotka - jeziorka polodowcowe i wejście na duże torfowisko częściowo z odkrytą taflą wody. Były tam inne niż dotychczas spotkane rośliny takie jak rdestnica pływająca, skrzyp błotny, bobrek trójlistkowy, pałka wodna. Jedną z ciekawszych roślin był pływacz - roślina mięsożerna z pułapkami na owady, głównie larwy komara oraz przetrwalnikami - taurionami. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się jeszcze na torfowisku wysokim przy drodze na Szymbark oraz przy wiejskim błotku. Zobaczyliśmy tam tatarak, moczarkę kanadyjską, dwa rodzaje situ rozpierzchły i członowaty. Do szkoły zabrał nas autobus.
(tekst: Sylwia Gliniecka, foto: Sylwia i Wiktor Glinieccy) Więcej zdjęć...


Dzień Kaszubskiej Żaby - II wyjście
Kliknij, aby powiekszyć W dniu 16 października wybraliśmy się na drugą wyprawę, którą poprowadził Pan Tomasz Narczyński (biolog, herpetolog). Idąc z ZKIW w Szymbarku w stronę Kłobuczyna zbadaliśmy śródpolne oczka wodne i ku wielkiej radości wyłowiliśmy larwy traszki zwyczajnej - niezwykłe małe (3-4 cm) stworzenia, które na wiosnę przejdą metamorfozę i zamienia się w dorosłe osobniki traszki. Niestety nie udało nam się spotkać kumaka nizinnego - chyba już udał się na zimowy odpoczynek. Za to zapoznaliśmy się z bliska z żabą jeziorkową, płoszczycą - skorpionem wodnym, chruścikiem. W zbiorniku obok Pawła pojawiła się nowa dla nas roślinność wodna rzęsa i wywłócznik, a dzięki przedzieraniu się przez nieużytki na własnej skórze poznaliśmy nowe pojęcie jakim jest zoochoria. Wyprawa zakończyła się w Kłobuczynie skąd zabrał nas szkolny autobus.
(tekst: Sylwia Gliniecka, foto: Sylwia i Wiktor Glinieccy) Więcej zdjęć...


Dzień Kaszubskiej Żaby - I wyjście
Kliknij, aby powiekszyć Młodzież z klasy IIIA Gimnazjum w Szymbarku rozpoczęła zajęcia w ramach zadania "Dzień Kaszubskiej Żaby - działania edukacyjne na temat małej retencji" dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu grantowego pn. "Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury Edycja 2017". W czwartek 12 października Pan Piotr Kowalewski - (biolog, geolog) zabrał wszystkich w niezwykłą podróż po torfowiskach przejściowych. Trasa rozpoczęła się w Rybakach za drogą krajową nr 20 w dole znajduje się duże torfowisko przejściowe. Tam dowiedzieliśmy się jak powstaje torf (6 cm na 100 lat!), zbadaliśmy pH wody, zobaczyliśmy w głąb torfowiska, poznaliśmy rośliny występujące na torfowisku (żurawina błotna, odmiany mchu torfowca, sit, trawy z rodziny turzyc i wiele innych). Dalej w stronę leśnictwa Drozdowo obeszliśmy wkoło tzw. Księże Błota - duży zbiornik częściowo pokryty torfowiskiem. Była to nie lada przeprawa przez dzikie chaszcze, błoto i powalone drzewa. Przy brzegu znaleźliśmy m.in. wełniankę, czermień błotną, siedmiopalecznik. Spotkaliśmy również tak bardzo wyczekiwaną żabkę moczarową, malutkiego "Stefana". Wyjście dostarczyło nam dużo ciekawych informacji, zabraliśmy próbki roślin do obejrzenia pod mikroskopem i z niecierpliwością czekamy na następne wyjście.
(tekst: Sylwia Gliniecka, foto: Sylwia i Wiktor Glinieccy) Więcej zdjęć...


Dzień Kaszubskiej Żaby - Pierwszy wykład
Kliknij, aby powiekszyć Realizacja projektu rozpoczęła się wykładem wprowadzającym w zagadnienia związane z małą retencją, w tym sposoby zachowania i odnawiania bioróżnorodności w zbiornikach wodnych, działania zwiększające możliwości retencyjnych zarówno w zabudowie miejskiej jak i wiejskiej, budowa, rola i potencjał wodny torfowisk, użytki ekologiczne. W drugiej części młodzież poznała budowę oraz obsługę mikroskopów, a także innych pomocy przydatnych do wyjścia w teren. Część materiałów jeszcze nie dojechała, czekamy na dostawę zestawów do badania wody i gleby, tablic edukacyjnych oraz gier o tematyce ekologicznej.
(tekst i foto: Sylwia Gliniecka) Więcej zdjęć...


Dzień Kaszubskiej Żaby
Kliknij, aby powiekszyć Rusza projekt Dzień Kaszubskiej Żaby! Dziękujemy za oddane głosy! Kaszubski Instytut Rozwoju od września będzie realizował z uczniami naszej szkoły projekt "Dzień Kaszubskiej Żaby - działania edukacyjne na temat małej retencji", na który otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu grantowego pn. "Inicjatywy Społeczne Po Stronie Natury Edycja 2017". Projekt zakłada przygotowanie imprezy edukacyjnej Dzień Kaszubskiej Żaby przez grupę uczniów z gimnazjum. Kliknij, aby powiekszyć Uczniowie w ramach przygotowania przejdą ścieżkę szkoleniową dotyczącą małej retencji, w tym trzy wyjścia na torfowiska z przewodnikiem terenowym oraz wykłady i ćwiczenia związane z ochroną środowiska i zasobów wodnych. Na potrzeby projektu zakupione zostaną pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy, plansze edukacyjne, zestaw badacza wody, lornetki, tak aby uczniowie jak najlepiej zgłębili temat. Po zakończeniu opracują wraz z opiekunem grę planszową oraz przygotują konkursy. W lutym odbędzie się Dzień Kaszubskiej Żaby - impreza edukacyjna dla pozostałych uczniów szkoły. Kliknij, aby powiekszyć Będą gry, zabawy, poczęstunek oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w różnych grupach wiekowych. Mamy nadzieję, że projekt pozytywnie będzie wpływał na dalszą edukację dzieci i młodzieży, a zdobyta wiedza pomoże lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko naturalne.
"Dofinansowano ze środków "ŻYWIEC-ZDRÓJ" S.A."