... Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku

Witamy na stronie internetowej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku.

Kliknij, aby powiększyć W jego skład wchodzi przedszkole oraz szkoła podstawowa. Placówką kieruje dyrektor Ireneusz Zarach. Funkcję wicedyrektora pełni Katarzyna Pek. Kliknij, aby powiększyć W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi. Szkoła posiada salę komputerową oraz sale przedmiotowe (biologiczną, historyczną, matematyczną i polonistyczną). Kliknij, aby powiększyć W naszej placówce jest także biblioteka z bogatym księgozbiorem, plac zabaw, boisko ze sztuczną trawą, sala gimnastyczna, siłownia oraz świetlica, w której dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas. Kliknij, aby powiększyć W szkole funkcjonuje też gabinet pedagoga oraz logopedy, stołówka, dwa sklepiki uczniowskie oraz radiowęzeł. Do przedszkola „Lokomotywa” uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kliknij, aby powiększyć Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze odbywają się w trzech salach. Kadra pedagogiczna czuwa nad wszechstronnym rozwojem wychowanków, zapewniając przyjazną atmosferę. Kliknij, aby powiększyć Realizujemy programy edukacyjne, profilaktyczne, autorskie oraz innowacje pedagogiczne, które wpływają na stymulowanie aktywności poznawczych dzieci. Kliknij, aby powiększyć Placówka oferuje bogaty wybór zajęć dodatkowych. Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który kształtuje pozytywne postawy społeczne, angażuje uczniów w życie szkoły, Kliknij, aby powiększyć organizuje imprezy oraz uroczystości, a także inicjuje akcje charytatywne. Oprócz tego w szkole działalność prowadzi wiele kół zainteresowań, m.in.: koło języka angielskiego dla Kliknij, aby powiększyć klas VIII (skupiające się głównie na przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty), kółko misyjne (angażujące się w uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym), Kliknij, aby powiększyć szkolny teatr i chór "Cudaki" (przygotowujący oprawę artystyczną uroczystości szkolnych), kółko teatralne "Zozolki" Kliknij, aby powiększyć (wprowadzające najmłodszych uczniów w tematykę teatralną podczas organizacji przedstawień). Uczniowie angażują się również w działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu "Podaruj swój czas", Kliknij, aby powiększyć którego celem jest niesienie pomocy potrzebującym, uwrażliwienie uczniów na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka, a także kształtowanie postaw moralnych. Kliknij, aby powiększyć W szkole działa też Zespół Kaszubski Pieśni i Tańca „Marzébiónczi”, który wychowuje pokolenia tancerzy oraz kształci postawę patriotyzmu lokalnego. Kliknij, aby powiększyć Dzieci mogą też uczestniczyć w zajęciach karate. Nasz szkoła uczy, wychowuje i zapewnia uczniom właściwą opiekę. Kliknij, aby powiększyć Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju i nauki, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i Kliknij, aby powiększyć obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Kliknij, aby powiększyć Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju i nauki. Pomagamy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Kliknij, aby powiększyć Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Kliknij, aby powiększyć Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy szkoły. Wszystkich, którzy zechcą nas odwiedzić – serdecznie zapraszamy.